Subsidie op taaltrainingen

5 september 2022

Wist je dat…?

Via de regeling Tel mee met Taal kunnen bedrijven zich aanmelden voor subsidie op taaltrainingen. Jaarlijks is deze subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid onder werknemers. Bedrijven kunnen zo investeren in basisvaardigheden – taal, rekenen en werken op de computer – op de werkvloer.

Voor wie?
Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. Bedrijven kunnen de subsidie bovendien gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten. Belangrijk: de subsidie is alleen voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F, rekenvaardigheid op een niveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau 2.

Verder kan een bedrijf de subsidie inzetten voor alle werknemers van het bedrijf. Dit geldt dus ook voor zzp’ers die voor het bedrijf werken. Of andere werknemers waarmee het bedrijf een minder duurzame arbeidsrelatie is aangegaan, zoals tijdelijke arbeidsplaatsen of beschut werk.

Andere partijen
Naast werkgevers kunnen ook scholen en bibliotheken subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid.

Meer informatie
Voor meer informatie over de subsidie of tips bij het aanvragen, klik hier.

Zomerschool draait op volle toeren

30 augustus 2022

ZOMERSCHOOL | Onze zomerschool draait nog steeds op volle toeren. We zijn trots dat we onze cursisten ook in de zomer les kunnen geven. Dat we nu ook regelmatig onderwijs buiten het klaslokaal geven, is erg leuk. Zo gaan we naar de supermarkt, de bibliotheek, de markt, de Ontdekfabriek en we maken stadswandelingen op verschillende …

De Taalkracht van onze stagiaire Marianne

23 juni 2022

Marianne, onze stagiaire, helpt cursisten om de Nederlandse taal te leren. Dat geeft haar een enorm dankbaar gevoel. ,,Je kan iemand iets meegeven wat zo waardevol is. Taal maakt dat je jezelf kan laten zien. Een deelnemer die zichzelf kan voorstellen of die trots is om een telefoongesprek te voeren om informatie te vragen. Daar …

Vacature DigiTaalhuis coördinator

16 juni 2022

Het DigiTaalhuis voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden is op zoek naar een coördinator. Het DigiTaalhuis is een lokaal taalnetwerk voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Wil jij echt een verschil maken in het leven van mensen? Zorgen dat ze weer goed mee kunnen doen in …