Ik heb de toets al vaker afgelegd, maar haal het niveau niet.

7 maart 2022

Dan kan individuele begeleiding mogelijk een aanvulling bieden, stuur een mail voor meer informatie naar bedrijven@taalkracht.nl.

Ik haal de toets niet en wil herkansen?

7 maart 2022

Je kunt je dan opnieuw aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Na aanmelding ontvang je een mailbericht met bevestiging van aanmelding en een factuur. Als de betaling is ontvangen word je uitgenodigd voor de eerstvolgende (toets-)datum.

Wat is het verschil tussen CE examens en instellingsexamens?

7 maart 2022

CE examens zijn Centrale Examens met als onderdelen lezen en luisteren. Instellingsexamens zijn beroepsgerichte examens met als onderdelen spreken, gesprekken voeren en schrijven.

Kan de taaltoets mondeling afgenomen worden?

7 maart 2022

De taaltoets kan niet mondeling worden afgenomen. Je kunt de vragen wel voor laten lezen (optie bij het programma).