Is het onderdeel lezen ook verplicht? 

7 maart 2022

Het onderdeel Lezen is alleen verplicht voor medewerkers in de VE (voorschoolse educatie).

Ook voor dit onderdeel moet niveau 3F behaald worden. Vanaf 2025 geldt deze eis voor alle pedagogisch medewerkers, dus niet alleen werkzaam in de VE.

Welke onderdelen vallen onder ‘Mondelinge taalvaardigheid’?

7 maart 2022

Onder Mondelinge Taalvaardigheid vallen de onderdelen spreken, gesprekken voeren en luisteren. Deze onderdelen zijn verplicht voor alle pedagogisch medewerkers, ook als je op een VE groep werkt. Voor alle onderdelen moet niveau 3F behaald worden.

Ik ben BOL student, kan ik me aanmelden voor toetsing?

7 maart 2022

Ja, als jouw 3 kansen op het CE-examen niet behaald zijn, kun je je aanmelden voor de taaltoets.

Kunnen de onderdelen ook in company worden afgenomen?

7 maart 2022

Jazeker, neem hiervoor contact op met onze accountmanager Elise Pranger via: bedrijven@taalkracht.nl.