Wanneer worden de onderdelen afgenomen?

7 maart 2022

De toetsdata staan vermeld op deze website.

Hoe kan ik me aanmelden?

7 maart 2022

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Na aanmelding ontvang je een bevestiging van aanmelding en een factuur. Als de betaling is ontvangen word je uitgenodigd voor de eerstvolgende (toets-)datum.

Voor welke onderdelen kan ik getoetst worden?

7 maart 2022

Je kunt getoetst worden op de onderdelen luisteren en/of lezen, gesprekken voeren en spreken.

Voor welke onderdelen kan ik me aanmelden?

7 maart 2022

Je kunt je aanmelden voor de onderdelen taalniveautoetsing luisteren en/of lezen, gesprekken voeren en spreken.