Help je medewerkers om beter te presteren

Om hun werk goed te kunnen doen, is het belangrijk dat je medewerkers goed Nederlands kunnen lezen, spreken en schrijven, rekenen én digitaal vaardig zijn. Het zorgt voor betere communicatie en kwaliteit, hogere productiviteit, meer veiligheid en niet te vergeten: meer werkplezier. Taalkracht leidt je medewerkers graag op.

Maatwerk en incompany

Alles wat we doen, doen we op maat voor jouw organisatie. Samen stemmen we de opleidingsbehoefte, dagen en tijden af. We kunnen de opleiding ook bij jou op locatie geven. Voordeel daarvan is dat de medewerkers op bekend terrein zijn. Vaak kun je gebruikmaken van subsidies om medewerkers te scholen. Voorbeelden van maatwerktrainingen die we verzorgd hebben:

  • Veiligheidseisen en taal
  • Taal op de werkvloer
  • Social talk voor vakbondsleden

Neem voor meer informatie contact op met Cor Haverkamp, via de knop hieronder.

Taaltoetsen Nederlands 3F voor medewerkers kinderopvang (Wet IKK)

De Rijksoverheid heeft kwaliteitseisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden. Deze eisen zijn onderdeel van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK). Eén van de eisen is de Taaleis IKK, deze geldt vanaf 1 januari 2025.

Medewerkers in de kinderopvang moeten kunnen aantonen dat zij de taalvaardigheden Gesprekken voeren, Spreken en Luisteren op taalniveau 3F beheersen. Voor medewerkers in de voorschoolse opvang (VE) geldt een extra eis: zij moeten ook de taalvaardigheid Lezen op 3F aantoonbaar beheersen.

Taalkracht organiseert taaltoetsen die gericht zijn op het voldoen aan de Taaleis IKK. Met vier toetsen stellen we vast of medewerkers het gewenste taalniveau 3F hebben. Alle onderdelen worden afgenomen op een Summalocatie. Concreet gaat het om:

  • Digitale taalniveautoets Lezen
  • Digitale taalniveautoets Luisteren
  • Toets Gesprekken voeren 3F
  • Toets Spreken 3F

 

Tijdsinvestering voor afname toetsen:

Toetsen Lezen en Luisteren worden op één dagdeel getoetst. Maximaal 3 uur voor beide onderdelen samen.

Toets gesprekken voeren. Afname in groepsverband. Per groepje van 4-6 personen: maximaal 1,5 uur.

Toets Spreken. Uitleg in groepjes van 2-4 personen. Daarna individuele afname. Maximaal 1 uur.

Daarnaast verzorgt Taalkracht webinars ter voorbereiding op de toetsen.

 

Klik hier voor meer informatie over deze toetsingen.