Help je medewerkers om beter te presteren

Om hun werk goed te kunnen doen, is het belangrijk dat je medewerkers goed Nederlands kunnen lezen, spreken en schrijven, rekenen én digitaal vaardig zijn. Het zorgt voor betere communicatie en kwaliteit, hogere productiviteit, meer veiligheid en niet te vergeten: meer werkplezier. Taalkracht leidt je medewerkers graag op.

Maatwerk en incompany

Alles wat we doen, doen we op maat voor jouw organisatie. Samen stemmen we de opleidingsbehoefte, dagen en tijden af. We kunnen de opleiding ook bij jou op locatie geven. Voordeel daarvan is dat de medewerkers op bekend terrein zijn. Vaak kun je gebruikmaken van subsidies om medewerkers te scholen. Voorbeelden van maatwerktrainingen die we verzorgd hebben:

  • Veiligheidseisen en taal
  • Taal op de werkvloer
  • Social talk voor vakbondsleden

Neem voor meer informatie contact op met Cor Haverkamp, via de knop hieronder.

Taaltoetsen Nederlands 3F voor medewerkers kinderopvang (Wet IKK)

De Rijksoverheid heeft kwaliteitseisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden. Deze eisen zijn onderdeel van Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK). Eén van de eisen is de Taaleis IKK, deze geldt vanaf 1 januari 2025.

Medewerkers in de kinderopvang moeten kunnen aantonen dat zij de mondelinge taalvaardigheden Gesprekken voeren, Spreken en Luisteren op taalniveau 3F beheersen. Voor medewerkers in de voorschoolse opvang (VE) geldt een extra eis: zij moeten ook de taalvaardigheid Lezen op 3F aantoonbaar beheersen.

Taaltoetsen

De taaltoetsen worden uitgevoerd door Summa & Bedrijf. Met 4 toetsen stellen we vast of medewerkers het gewenste taalniveau 3F hebben:

  • Digitale taaltoets Luisteren 3F
  • Digitale taaltoets Lezen 3F
  • Mondelinge taaltoets Spreken 3F
  • Mondelinge taaltoets Gesprekken voeren 3F

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de taaltoetsen kun je een webinar volgen. Hierin leer je hoe het maken van een toets werkt. Er wordt geen inhoudelijke lesstof behandeld. Wanneer je wel (een update van je) inhoudelijke kennis nodig hebt, kun je een korte cursus volgen.

Lees meer over ons aanbod IKK op de website van Summa & Bedrijf