Toetsing in het kader van de Wet IKK

De Rijksoverheid heeft kwaliteitseisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden. Deze eisen zijn onderdeel van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

De wet vermeldt dat de inzet van stagiaires en medewerkers die nog niet voldoen aan de eisen voor minimum taalniveau voor beroepskrachten, moet worden beperkt. Daarom organiseert Taalkracht taaltoetsingen die gericht zijn op het voldoen aan de taaleisen gesteld in de Wet IKK.

Taalniveautoetsing Luisteren en/of Lezen

We toetsen digitaal om te zien of de deelnemer de Nederlandse taal beheerst op niveau 3F voor de onderdelen Lezen en Luisteren. Je kunt je aanmelden voor:

 • het onderdeel Luisteren;
 • het onderdeel Lezen;
 • beide onderdelen.

Goed om te weten:

 • Aantal deelnemers: minimaal 15
 • Duur: één dagdeel van 3 uur
 • Kosten: € 80,- per persoon

Bekijk hier het examenrooster en de kosten.

Examen Gesprekken voeren

Tijdens het onderdeel Gesprekken voeren 3F neem je deel aan een groepsdiscussie naar aanleiding van een aantal gegeven stellingen. De stellingen zijn gericht op het werkveld van pedagogisch medewerker.

Uiterlijk twee weken voor je examenmoment krijg je de examenopdracht met de stellingen toegestuurd. Je bereidt deze stellingen voor en vormt je mening over iedere stelling. De assessor (beoordelaar) kiest enkele stellingen die tijdens de groepsdiscussie ter sprake komen. Als groep geef je gezamenlijk reactie op de stelling en trek je een conclusie. Je geeft blijk van een deskundige en actieve houding als gespreksdeelnemer. Een uitgebreide toelichting ontvang je bij de uitnodiging.

Goed om te weten:

 • Aantal deelnemers: minimaal 4
 • Duur: 1 uur
 • Kosten: € 172,- per persoon

 

Bekijk hier het examenrooster en de kosten.

Examen Spreken

Tijdens het onderdeel Spreken 3F ga je aan de hand van een stelling jouw mening verwoorden. Uiterlijk twee weken voor het examenmoment krijg je de uitnodiging toegestuurd met daarbij de examenopdracht en de stellingen. Het zijn algemene, maatschappelijke stellingen. Je kiest één stelling uit en je bereidt een presentatie voor van 4-6 minuten, waarin je betogend jouw mening geeft, onderbouwd met argumenten. Een uitgebreide toelichting ontvang je bij de uitnodiging.

Goed om te weten:

 • Aantal deelnemers: minimaal 2
 • Duur: 1 uur
 • Kosten: € 116,- per persoon

Bekijk hier het examenrooster en de kosten.

Webinar Lezen en Luisteren niveau 3F

Online voorbereiding die je kunt volgen voorafgaand aan de toetsing. Je verhoogt daarmee de slagingskans voor de toetsing. Het volgende komt aan bod:

 • Basisinformatie over de onderdelen Lezen en luisteren;
 • Hoe ziet een lees- of luisterexamen eruit?
 • Wat zijn de beoordelingsaspecten?
 • Hoe komt het cijfer tot stand?

 

Goed om te weten:

 • Aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 15
 • Duur: 1 uur
 • Lesmoment: woensdagochtend
 • Kosten: € 51,- per persoon

 

Organisaties kunnen deelnemen aan ons programma maar je kunt ook zelfstandig deelnemen/inschrijven. Je kunt je nu aanmelden.

Webinar Spreken en Gesprekken voeren niveau 3F

Online voorbereiding die je kunt volgen voorafgaand aan de toetsing. Je verhoogt daarmee de slagingskans voor de toetsing. Het volgende komt aan bod:

 • Basisinformatie over de onderdelen Spreken en gesprekken voeren;
 • Hoe ziet een spreekexamen of examen gesprekken voeren eruit?
 • Wat zijn de beoordelingsaspecten?
 • Hoe komt het cijfer tot stand?

Goed om te weten:

 • Aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 15
 • Duur: 1 uur
 • Lesmoment: woensdagochtend
 • Kosten: € 51,- per persoon

Organisaties kunnen deelnemen aan ons programma maar je kunt ook zelfstandig deelnemen/inschrijven. Je kunt je nu aanmelden.

Digitaal oefenprogramma en 1 uur* fysieke begeleiding (6 maanden) 

Je oefent zelfstandig en op jouw eigen niveau aan een betere lees- en luistervaardigheid. Dat doe je met het digitale oefenprogramma StartTaal Online/Studiemeter. Het programma bestaat uit:

 • Een oefenlicentie van 6 maanden naar een digitale oefenomgeving Studiemeter;
 • Online oefenmateriaal voor leesvaardigheid, luistervaardigheid en taalverzorging;
 • Directe feedback op gegeven antwoorden en de mogelijkheid om fouten te verbeteren;
 • De mogelijkheid om open vragen zelf na te kijken aan de hand van voorbeeldantwoorden;
 • Inzicht in behaalde resultaten;
 • 1 uur* fysieke begeleiding door een docent op een locatie van het Summa College.

 

Let op: Bij dit programma zit geen theorie- of werkboek. Werk je liever met een complete methode (online licentie, theorieboek en werkboek), kies dan voor één van onze opties met een 12 maanden licentie.

Nadat je je aanmeldt, wordt er contact met je opgenomen door een docent. Deze bestelt voor jou de licentie van 6 maanden en maakt alvast een afspraak met jou voor het begeleidingsuur. Tijdens dit begeleidingsuur kun je vragen stellen en kijk je samen met een docent naar de resultaten van de ingevulde oefeningen. De begeleiding vindt plaats op een locatie van het Summa College. Als de licentie besteld is, krijg je per mail een uitleg over hoe je kunt oefenen via Studiemeter.

Je kunt je nu aanmelden. De kosten bedragen € 271,- per persoon.

 

*Het is mogelijk aanvullende uren in te kopen, waarin de docent extra theorie uitleg geeft en een aantal lees- en luisteropdrachten samen met je oefent, om samen te zien waar verbetering nodig is. Heb je meer uur begeleiding nodig, vraag dan een offerte aan bij onze accountmanager elise.pranger@taalkracht.nl.

Lees verder

Digitaal oefenprogramma en 1 uur* online begeleiding (6 maanden)

Je oefent zelfstandig en op jouw eigen niveau aan een betere lees- en luistervaardigheid. Dat doe je met het digitale oefenprogramma StartTaal Online/Studiemeter.
Deze optie bestaat uit:

 • Een oefenlicentie van 6 maanden naar een digitale oefenomgeving Studiemeter;
 • Online oefenmateriaal voor leesvaardigheid, luistervaardigheid en taalverzorging;
 • Directe feedback op gegeven antwoorden en de mogelijkheid om fouten te verbeteren;
 • De mogelijkheid om open vragen zelf na te kijken aan de hand van voorbeeldantwoorden;
 • Inzicht in behaalde resultaten.
 • 1 uur* online begeleiding door een docent

Let op: Bij dit programma zit geen theorie- of werkboek. Werk je liever met een complete methode (online licentie, theorieboek en werkboek), kies dan voor één van onze opties met een 12 maanden licentie.

Nadat je je aanmeldt, wordt er contact met je opgenomen door een docent. Deze bestelt voor jou de licentie van 6 maanden en maakt alvast een afspraak met jou voor een online begeleidingsuur. Tijdens dit begeleidingsuur kun je vragen stellen en kijk je samen met een docent naar de resultaten van de ingevulde oefeningen. Voor deze online begeleiding word je uitgenodigd via Microsoft Teams.

Als de licentie besteld is, krijg je per mail een uitleg over hoe je kunt oefenen via Studiemeter.

Je kunt je nu al aanmelden voor ondersteuning na de zomervakantie. De kosten bedragen € 222,- per persoon.

*Het is mogelijk aanvullende uren in te kopen, waarin de docent extra theorie uitleg geeft en een aantal lees- en luisteropdrachten samen met je oefent, om samen te zien waar verbetering nodig is. Heb je meer uur begeleiding nodig, vraag dan een offerte aan bij onze accountmanager elise.pranger@taalkracht.nl.

Lees verder

Digitaal oefenprogramma met leerboeken en 1 uur* fysieke begeleiding (12 maanden)

Je oefent zelfstandig en op jouw eigen niveau aan een betere lees- en luistervaardigheid. Dat doe je met het digitale oefenprogramma StartTaal Online/Studiemeter.
Deze optie bestaat uit:

 • Het Starttaal Compact Werkboek (2F of 3F);
 • Het Starttaal Compact Handboek (2F of 3F);
 • Een licentie van 12 maanden naar een digitale oefenomgeving Studiemeter;
 • Online oefenmateriaal voor leesvaardigheid, luistervaardigheid en taalverzorging;
 • Directe feedback op gegeven antwoorden en de mogelijkheid om fouten te verbeteren;
 • De mogelijkheid om open vragen zelf na te kijken aan de hand van voorbeeldantwoorden;
 • Inzicht in behaalde resultaten;
 • 1 uur* fysieke begeleiding door een docent op een locatie van het Summa College.

Nadat je je aanmeldt, wordt er contact met je opgenomen door een docent. Deze bestelt voor jou het theorieboek, het werkboek en de licentie van 12 maanden. De docent maakt alvast een afspraak met jou voor het begeleidingsuur. Tijdens dit begeleidingsuur kun je vragen stellen en kijk je samen met een docent naar de resultaten van de ingevulde oefeningen. De begeleiding vindt plaats op een locatie van het Summa College.

Als de boeken en de licentie besteld zijn, krijg je per mail een uitleg over hoe je kunt oefenen via Studiemeter en hoe je daarbij je theorie- en werkboek kunt gebruiken.

Je kunt je nu al aanmelden voor ondersteuning na de zomervakantie. De kosten bedragen €  305,- per persoon bij inkoop van 1 uur begeleiding.

* Het is mogelijk aanvullende uren in te kopen, waarin de docent extra theorie uitleg geeft en een aantal lees- en luisteropdrachten samen met je oefent, om samen te zien waar verbetering nodig is. Heb je meer uur begeleiding nodig, vraag dan een offerte aan bij onze accountmanager elise.pranger@taalkracht.nl.

Lees verder

Digitaal oefenprogramma met leerboeken en 1 uur* online begeleiding (12 maanden)

Je oefent zelfstandig en op jouw eigen niveau aan een betere lees- en luistervaardigheid. Dat doe je met het digitale oefenprogramma StartTaal Online/Studiemeter.
Deze optie bestaat uit:

 • Het Starttaal Compact Werkboek (2F of 3F).
 • Het Starttaal Compact Handboek (2F of 3F).
 • Een licentie van 12 maanden naar een digitale oefenomgeving Studiemeter.
 • Online oefenmateriaal voor leesvaardigheid, luistervaardigheid en taalverzorging.
 • Directe feedback op gegeven antwoorden en de mogelijkheid om fouten te verbeteren.
 • De mogelijkheid om open vragen zelf na te kijken aan de hand van voorbeeldantwoorden.
 • Inzicht in behaalde resultaten.
 • 1 uur* online begeleiding door een docent.

Nadat je je aanmeldt, wordt er contact met je opgenomen door een docent. Deze bestelt voor jou het theorieboek, het werkboek en de licentie van 12 maanden. De docent maakt alvast een afspraak met jou voor het online begeleidingsuur. Tijdens dit begeleidingsuur kun je vragen stellen en kijk je samen met een docent naar de resultaten van de ingevulde oefeningen. Voor deze online begeleiding word je uitgenodigd via Microsoft Teams.

Als de boeken en de licentie besteld zijn, krijg je per mail een uitleg over hoe je kunt oefenen via Studiemeter en hoe je daarbij je theorie- en werkboek kunt gebruiken.

Je kunt je nu al aanmelden voor ondersteuning na de zomervakantie. De kosten bedragen € 249,- per persoon bij inkoop van 1 uur begeleiding.

* Het is mogelijk aanvullende uren in te kopen, waarin de docent extra theorie uitleg geeft en een aantal lees- en luisteropdrachten samen met je oefent, om samen te zien waar verbetering nodig is. Heb je meer uur begeleiding nodig, vraag dan een offerte aan bij onze accountmanager elise.pranger@taalkracht.nl .

 

 

Lees verder

Locatie programma

 • Locatie taalniveautoetsen: Summa Welzijn, Willem de Rijkelaan 3, Eindhoven.
 • Locatie examens ‘gesprekken voeren en spreken: Summa College, De Blécourstraat 1, Eindhoven.

 

Bewijs van deelname
Nadat alle onderdelen van de toetsing behaalt zijn kan de deelnemer een bewijs van afgelegd examen opvragen, via administratie@taalkracht.nl. Op het bewijs van afgelegd examen staan de resultaten per toetsonderdeel vermeld.

Aanmelden individueel

Wil jij jezelf aanmelden? Dat kan via dit formulier.

Aanmelden groep of in company aanbod

Kinderdagverblijven die meerdere medewerkers willen aanmelden óf de onderdelen in company willen aanbieden, kunnen contact opnemen met Johan Bogaerts.

vragen EN ANTWOORDEN

Is er oefenmateriaal beschikbaar?

Op onderstaande websites kun je oefenmateriaal vinden:

Oefenen 3F:

Theorie en oefeningen Lezen:

 

MBO-examens Lezen/Luisteren 3F oefenen:

Klik HIER voor het antwoord

Is het onderdeel lezen ook verplicht? 

Het onderdeel Lezen is alleen verplicht voor medewerkers in de VE (voorschoolse educatie).

Ook voor dit onderdeel moet niveau 3F behaald worden. Vanaf 2025 geldt deze eis voor alle pedagogisch medewerkers, dus niet alleen werkzaam in de VE.

Klik HIER voor het antwoord

Welke onderdelen vallen onder ‘Mondelinge taalvaardigheid’?

Onder Mondelinge Taalvaardigheid vallen de onderdelen spreken, gesprekken voeren en luisteren. Deze onderdelen zijn verplicht voor alle pedagogisch medewerkers, ook als je op een VE groep werkt. Voor alle onderdelen moet niveau 3F behaald worden.

Klik HIER voor het antwoord

Ik ben BOL student, kan ik me aanmelden voor toetsing?

Ja, als jouw 3 kansen op het CE-examen niet behaald zijn, kun je je aanmelden voor de taaltoets.

Klik HIER voor het antwoord

Kunnen de onderdelen ook in company worden afgenomen?

Jazeker, neem hiervoor contact op met onze accountmanager Elise Pranger via: bedrijven@taalkracht.nl.

Klik HIER voor het antwoord

Ik heb de toets al vaker afgelegd, maar haal het niveau niet.

Dan kan individuele begeleiding mogelijk een aanvulling bieden, stuur een mail voor meer informatie naar bedrijven@taalkracht.nl.

Klik HIER voor het antwoord

Ik haal de toets niet en wil herkansen?

Je kunt je dan opnieuw aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Na aanmelding ontvang je een mailbericht met bevestiging van aanmelding en een factuur. Als de betaling is ontvangen word je uitgenodigd voor de eerstvolgende (toets-)datum.

Klik HIER voor het antwoord

Wat is het verschil tussen CE examens en instellingsexamens?

CE examens zijn Centrale Examens met als onderdelen lezen en luisteren.

Instellingsexamens zijn beroepsgerichte examens met als onderdelen spreken, gesprekken voeren en schrijven.

Klik HIER voor het antwoord

Kan de taaltoets mondeling afgenomen worden?

De taaltoets kan niet mondeling worden afgenomen. Je kunt de vragen wel voor laten lezen (optie bij het programma).

Klik HIER voor het antwoord

Mag ik een headset meenemen naar het examen lezen/luisteren/taalvaardigheid?

Jazeker, er zijn headsets aanwezig, maar je mag een eigen koptelefoon/headset meebrengen om aan te sluiten op de computer. Let op: het is niet mogelijk om airpods of Apple koptelefoons aan te sluiten.

Klik HIER voor het antwoord

Wanneer ontvang ik mijn bewijs van deelname?

Als je alle onderdelen behaalt hebt kun je een mail sturen aan administratie@taalkracht.nl om het bewijs van afgelegd examen op te vragen.

Klik HIER voor het antwoord

Kan ik drinken meenemen?

Een flesje drinken is toegestaan.

Klik HIER voor het antwoord

Wanneer ontvang ik de uitnodiging voor het onderdeel?

Je ontvangt een uitnodiging als de betaling is ontvangen.

Klik HIER voor het antwoord

Op welke locatie worden de onderdelen afgenomen?

Alle onderdelen worden afgenomen bij locaties van het Summa College.

Klik HIER voor het antwoord

Wat zijn de kosten van de onderdelen?

Kijk hiervoor in het overzicht op de website.

Klik HIER voor het antwoord

Wanneer worden de onderdelen afgenomen?

De toetsdata staan vermeld op deze website.

Klik HIER voor het antwoord

Hoe kan ik me aanmelden?

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op de website.
Na aanmelding ontvang je een bevestiging van aanmelding en een factuur.
Als de betaling is ontvangen word je uitgenodigd voor de eerstvolgende (toets-)datum.

Klik HIER voor het antwoord

Voor welke onderdelen kan ik getoetst worden?

Je kunt getoetst worden op de onderdelen luisteren en/of lezen, gesprekken voeren en spreken.

Klik HIER voor het antwoord

Voor welke onderdelen kan ik me aanmelden?

Je kunt je aanmelden voor de onderdelen taalniveautoetsing luisteren en/of lezen, gesprekken voeren en spreken.

Klik HIER voor het antwoord