vragen EN ANTWOORDEN

Ik wil leren

Van wie krijg ik les?

Je krijgt les van een ervaren docent. Het kan zijn dat een stagiaire of vrijwilliger meehelpt in de les. Als de docent ziek is, komt iemand anders lesgeven.

Klik HIER voor het antwoord

Is de les overdag of ’s avonds?

We geven 5 dagen per week overdag les en 4 avonden in de week. Het is fijn als je overdag kunt. De kans is dan groter dat je snel kunt beginnen.

Klik HIER voor het antwoord

Kan ik naar een open dag?

Een keer per jaar organiseren we een open dag. Als er een open dag is, maken we dat bekend op deze website. Je kunt dit vinden bij nieuws of op de homepage van deze website.

Klik HIER voor het antwoord

Hoe lang duurt een les?

Een les duurt 3 uur. Je hebt ook 15 minuten pauze. Je krijgt ook huiswerk.

Klik HIER voor het antwoord

Waar wordt de cursus gegeven?

We geven de cursus op veel verschillende plaatsen. We kijken in welke groep jij het beste past. En in welke groep plaats is.

Klik HIER voor het antwoord

Hoe lang duurt de cursus?

We kijken wat je al kunt. Daarna kijken we hoe lang de cursus voor jou duurt.

Klik HIER voor het antwoord

Wat kost de cursus?

De cursus is gratis. Als je een lesboek nodig hebt, krijg je dat van ons. Je komt altijd naar de les. Als het echt niet anders kan, mag je maximaal 4 keer niet naar de les komen. Kom je vaker dan 4 keer niet naar de les? Dan moet je stoppen.

Klik HIER voor het antwoord

IKK

Is er oefenmateriaal beschikbaar?

Op onderstaande websites kun je oefenmateriaal vinden:

Oefenen 3F:

Theorie en oefeningen Lezen:

 

MBO-examens Lezen/Luisteren 3F oefenen:

Klik HIER voor het antwoord

Is het onderdeel lezen ook verplicht? 

Het onderdeel Lezen is alleen verplicht voor medewerkers in de VE (voorschoolse educatie).

Ook voor dit onderdeel moet niveau 3F behaald worden. Vanaf 2025 geldt deze eis voor alle pedagogisch medewerkers, dus niet alleen werkzaam in de VE.

Klik HIER voor het antwoord

Welke onderdelen vallen onder ‘Mondelinge taalvaardigheid’?

Onder Mondelinge Taalvaardigheid vallen de onderdelen spreken, gesprekken voeren en luisteren. Deze onderdelen zijn verplicht voor alle pedagogisch medewerkers, ook als je op een VE groep werkt. Voor alle onderdelen moet niveau 3F behaald worden.

Klik HIER voor het antwoord

Ik ben BOL student, kan ik me aanmelden voor toetsing?

Ja, als jouw 3 kansen op het CE-examen niet behaald zijn, kun je je aanmelden voor de taaltoets.

Klik HIER voor het antwoord

Kunnen de onderdelen ook in company worden afgenomen?

Jazeker, neem hiervoor contact op met onze accountmanager via: bedrijven@taalkracht.nl.

Klik HIER voor het antwoord

Ik heb de toets al vaker afgelegd, maar haal het niveau niet.

Dan kan individuele begeleiding mogelijk een aanvulling bieden, stuur een mail voor meer informatie naar bedrijven@taalkracht.nl.

Klik HIER voor het antwoord

Ik haal de toets niet en wil herkansen?

Je kunt je dan opnieuw aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Na aanmelding ontvang je een mailbericht met bevestiging van aanmelding en een factuur. Als de betaling is ontvangen word je uitgenodigd voor de eerstvolgende (toets-)datum.

Klik HIER voor het antwoord

Wat is het verschil tussen CE examens en instellingsexamens?

CE examens zijn Centrale Examens met als onderdelen lezen en luisteren.

Instellingsexamens zijn beroepsgerichte examens met als onderdelen spreken, gesprekken voeren en schrijven.

Klik HIER voor het antwoord

Kan de taaltoets mondeling afgenomen worden?

De taaltoets kan niet mondeling worden afgenomen. Je kunt de vragen wel voor laten lezen (optie bij het programma).

Klik HIER voor het antwoord

Mag ik een headset meenemen naar het examen lezen/luisteren/taalvaardigheid?

Jazeker, er zijn headsets aanwezig, maar je mag een eigen koptelefoon/headset meebrengen om aan te sluiten op de computer. Let op: het is niet mogelijk om airpods of Apple koptelefoons aan te sluiten.

Klik HIER voor het antwoord

Wanneer ontvang ik mijn bewijs van deelname?

Als je alle onderdelen behaalt hebt kun je een mail sturen aan administratie@taalkracht.nl om het bewijs van afgelegd examen op te vragen.

Klik HIER voor het antwoord

Kan ik drinken meenemen?

Een flesje drinken is toegestaan.

Klik HIER voor het antwoord

Wanneer ontvang ik de uitnodiging voor het onderdeel?

Je ontvangt een uitnodiging als de betaling is ontvangen.

Klik HIER voor het antwoord

Op welke locatie worden de onderdelen afgenomen?

Alle onderdelen worden afgenomen bij locaties van het Summa College.

Klik HIER voor het antwoord

Wat zijn de kosten van de onderdelen?

Kijk hiervoor in het overzicht op de website.

Klik HIER voor het antwoord

Wanneer worden de onderdelen afgenomen?

De toetsdata staan vermeld op deze website.

Klik HIER voor het antwoord

Hoe kan ik me aanmelden?

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op de website.
Na aanmelding ontvang je een bevestiging van aanmelding en een factuur.
Als de betaling is ontvangen word je uitgenodigd voor de eerstvolgende (toets-)datum.

Klik HIER voor het antwoord

Voor welke onderdelen kan ik getoetst worden?

Je kunt getoetst worden op de onderdelen luisteren en/of lezen, gesprekken voeren en spreken.

Klik HIER voor het antwoord

Voor welke onderdelen kan ik me aanmelden?

Je kunt je aanmelden voor de onderdelen taalniveautoetsing luisteren en/of lezen, gesprekken voeren en spreken.

Klik HIER voor het antwoord

Voor vrijwilligers

Kan ik ook stagelopen?

Ja, we hebben diverse soorten stages. Bij NT1 en NT2, bij alfabetisanten en expats. Het gaat om korte snuffelstages tot stages voor een jaar. We delen onze kennis en vaardigheden graag met toekomstige docenten en onderwijsassistenten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met stagecoördinator Tosca van Rijswijck.

Klik HIER voor het antwoord

Kun je me wat meer vertellen over de taalniveaus?

Taalkracht geeft les aan NT1-leerders en NT2-leerders. NT1 zijn laaggeletterde mensen die Nederlands als moedertaal hebben, NT2-leerders hebben een andere taal als moedertaal. Het zijn zeer gemengde groepen. Zeker bij de mensen met een migratieachtergrond varieert het van ongeschoolde mensen tot en met universitair opgeleide mensen. Bij NT2-cursisten geeft Taalkracht taalcursussen Nederlands van ERK-niveau A0 tot B1, tenzij het om een contractactiviteit gaat.

Klik HIER voor het antwoord

Ik wil graag meer informatie over materialen en/of methodes, kan dat?

Vrijwilligerscoördinator  Karlijn Wagemakers geeft je die met alle plezier.

Klik HIER voor het antwoord

Krijg ik een vergoeding?

Nee, wel waardering en een fijn gevoel omdat je anderen helpt.

Klik HIER voor het antwoord

Wat zijn de werklocaties?

Taalkracht heeft lesgroepen in Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Klik HIER voor het antwoord

Waarbij kan ik helpen?

Je kunt als vrijwilliger op verschillende manieren aan de slag:

  • Als taal- en gespreksmaatje van een NT2-leerder (Nederlands als tweede taal)
  • Als taalmaatje om een NT1-leerder (Nederlands als eerste taal) huiswerkondersteuning te geven
  • Als taalmaatje voor lees- en schrijfvaardigheid, rekenen en/of digitale vaardigheden
  • Als digitaal taalmaatje via een platform
  • Als ondersteuner bij homogene lesgroepen
  • Als ondersteuner van de docent bij Taalkracht Eindhoven
  • Als ondersteuner van zeer heterogene regiogroepen
  • Als vrijwilliger die in samenwerking met een docent op donderdagochtend of -avond 3 uur extra oefent met luisteren en spreken. Deze TaalPlus-groep is bedoeld voor deelnemers vanaf niveau A1 en andere belangstellenden.

Klik HIER voor het antwoord

Moet ik een cursus volgen om vrijwilliger te worden?

Nee. Je kunt je wel scholen tot taal-/reken- of computerondersteuner. We geven deze scholing zelf aan vrijwilligers. Zij vinden het fijn dat ze ervaringen kunnen uitwisselen.

Klik HIER voor het antwoord

Hoe intensief is deze rol?

We vragen dat je minimaal 3 uur per week als vrijwilliger beschikbaar bent. Heb je meer tijd, dan horen we dat natuurlijk graag.

Klik HIER voor het antwoord

Ik twijfel of dit bij me past, kan ik een gesprek aanvragen?

Ja, dat kan. Neem contact op met vrijwilligerscoördinator Karlijn Wagemakers.

Klik HIER voor het antwoord