Is er oefenmateriaal beschikbaar?

7 maart 2022

Op onderstaande websites kun je oefenmateriaal vinden: Oefenen 3F: Theorie en oefeningen Lezen: https://www.cambiumned.nl/   MBO-examens Lezen/Luisteren 3F oefenen: https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/mbo/?menu=3_0

Is het onderdeel lezen ook verplicht? 

7 maart 2022

Het onderdeel Lezen is alleen verplicht voor medewerkers in de VE (voorschoolse educatie). Ook voor dit onderdeel moet niveau 3F behaald worden. Vanaf 2025 geldt deze eis voor alle pedagogisch medewerkers, dus niet alleen werkzaam in de VE.

Welke onderdelen vallen onder ‘Mondelinge taalvaardigheid’?

7 maart 2022

Onder Mondelinge Taalvaardigheid vallen de onderdelen spreken, gesprekken voeren en luisteren. Deze onderdelen zijn verplicht voor alle pedagogisch medewerkers, ook als je op een VE groep werkt. Voor alle onderdelen moet niveau 3F behaald worden.